sol·licitud d'ingrés


Si ets artista plàstic i / o visual i t'interessa promocionar la cultura de l'art, aquesta és la teva associació, t'esperem perquè participis i siguis una persona activa amb les propostes que com a artistes tots tenim envia:
- El teu currículum artístic
-L'enllaç a la teva web, blog o pàgina d'internet
al correu elctrònic:

acapivaic.contacta@gmail.com

-abonar la quota de 12 euros anuals

Requisits
-Ser artista plàstic i / o visual
- Ser majors d'edat.
- Tindre capacitat legal d'obrar.
- En cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, s'haurà d'aportar un certificat de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent d'aquella en què figure la voluntat de constituir l'associació i formar-ne part, així com la designació de la persona física que la representarà.

1 comentari: