RELACIÓ COMPONENTS DE L’ÒRGAN GOVERN

Presidenta:    
Senyora Ana Marcela Auñón García-Vianos
 Major d’edat

Secretaria:
Senyora Teresa Iñigo March
 Major d’edat

Tresorera:
Senyora Carmina Sanjuan Ripoll
 Major d’edat

Vocal:
Senyora Consuelo Alario Calabuig
 Major d’edat

Vocal:
Senyor Antonio Espinar Urbano
 Major d’edat

Components òrgan de govern provisional per a la formació de l'associació


Presidenta:    
Senyora Ana Marcela Auñón García-Vianos
 Major d’edat


Secretari:
Senyor Bernardo Vidal Sanchis
 Major d’edat


Tresorer:
Senyor Lambert Miquel Penalba i Olivares
 Major d’edat


Vocal:
Senyor José Antonio Espinar Muñoz
 Major d’edat


Vocal:
Senyor Antonio Espinar Urbano
 Major d’edat

En el marc d'allò que s'ha establit per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'entre les dades que figuren en este full només es faran públics el nom, els cognoms i el càrrec que ostenta cada membre de l'Òrgan de Govern.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada