ACTA FUNDACIONAL

Acta de la sessió celebrada pels promotors de l'associació  cultural d'artistes plàstics i visuals d'Alzira i comarca en  la població dAlzira el passat dia 11 de febrer


Reunits:


El Sr./a Ana Marcela Auñón García-Vianos


El Sr./a Lambert Miquel Penalba i Olivares


El Sr./a José Antonio Espinar Muñoz


El Sr./a Antonio Espinar Urbano


El Sr./a Bernardo Vidal Sanchis


Acorden per unanimitat:


1.- Constituir en la localitat d'Alzira l'associació que s’anomenarà Asssociació Cultural d'Artistes Plàstics i Visuals d'Alzira i Comarca.
2.- Aprovar els Estatuts que regiran el funcionament de l'associació i que s'adjunten, i que queden  incorporats íntegrament a la present acta.
3.- Designar els integrants dels òrgans provisionals de Govern, la composició dels quals s'acompanya.
4.- Sol·licitar la inscripció registral de l'Associació

I perquè conste i tinga els efectes oportuns, s'estén en Alzira, 26 de febrer de 2016, la present Acta, amb la firma dels promotors de l'associació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada